شرکت اتانول غدیر

 

 

 

اتـــــــــــــــــــــــــــــانول غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر

 

شرکت اتانول غدیر یکی از تولید کنندگان انواع الکل در ایدان می باشد

 

شماره تماس:44954725

آدرس کارخانه: جاده قم سلفچگان