شرکت داروسازی فارما شیمی

 

 

شرکت داروسازی فارماشیمی (سهامی خاص)درسال 1335 باسرمایه گذاری فعالیت خود را در بخش خصوصی و درزمینه تولید محصولات داروئی آغاز نموده و

همچنین یکی از پیش کسوت ترین کارخانجات تولید کننده مواد داروئی بهداشتی وآرایشی است. 

آدرس:تهران - كيلومتر 7 جاده مخصوص كرج – ابتداي بزرگراه آزادگان 

https://bestpharm24.com/phentermine/

تلفن: 92-44525190

نشانی سایت اینترنتی: www.pharmachemie.ir