شرکت داروسازی کاسپین تامین

 

 تولیدات شرکت داروسازی کاسپین تأمین (C.T.Pharma) در طی سالیان گذشته کوشیده است تا  در کنار بخش آمپول که اصلی ترین شکل دارویی،

         تولیدی در شرکت مذکور می باشد ، اشکال نیمه جامدات (کرم، پماد، ژل و شیاف) و محلولهای خوراکی و شربتها را نیز راه اندازی نماید.

 

آدرس: تهران، ميدان فاطمی، خيابان بيستون، پلاک 1

تلفن: 4-88965322

نشانی سایت: http://www.caspiantamin.com