شرکت داروسازی امین


 شرکت داروسازی امین


شرکت داروسازی امین از سال 1369 براي توليد انواع شربت ، قطره ، قرص و كپسول   به بهره برداري رسيده است.

آدرس: اصفهان اتوبان ذوب آهن کلیشاد کبلومتر 3 شهر بهاران 

       شماره تماس: 44258922

https://bestpharm24.com/plavix/

نشانی سایت اینترنتی: http://www.aminpharma.com