فرصتهای موجود


 

فرصت شغلی  مکان اشتغال  شرایط احراز 
حداقل مدرک تحصیلی  سن   جنسیت    
فروشنده تهران- شیراز-گیلان-مشهد    دیپلم  -  -

  

کارمند فروش تهران لیسانس  -  خانم  

چنانچه شما متقاضی فرصتی هستید که در حال حاضر وجود ندارد، لطفا با کلیک روی دکمه ذیل اطلاعات شخصی تان را برای

نگهداری در بانک اطلاعاتی متقاضیان استخدام ارسال فرمائید.