تاریخچه پخش سراسری مشاء طب

   شرکت پخش سراسری مشاء طب از سال 1388 فعالیت خود را در حوزه توزیع و

پخش سـراسـری دارو ، مکمل های غذایی و تـجهیزات پزشـکی درسـطح کـشور

با هدف خدمت رسانی، ارتقاء سلامت جامعه،ایجاد اشتغال آغاز نموده است.

 
مالکیت شرکت به صورت سهامی خاص بوده و کلیه سهام آن متعلق به « شرکت
 
فرآورده هـای تزریقی و دارویی ایران» به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده سـرم
 
در کشور، می باشد.